Nedakonice, vedení dětí v mateřské škole k lásce k lidové kultuře 

Poslal: Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Obce

Jsme dvoutřídní mateřská škola v obci Nedakonice, kde mnoha lidem folklor není cizí a snaží se tradice udržovat a předávat je dalším generacím. Také my v mateřské škole malým dílem přispíváme. Pěstujeme v dětech kladný vztah k lidovým hodnotám jako jsou kroje a lidové tance. Máme pořízeny vlastní kroje, ve kterých vystupujeme na slováckých hodech, vítání občánků, besídkách a na jiných akcích pořádaných obcí. Pokud děti získají pozitivní vztah k folkloru, nemusí jejich iniciativa skončit odchodem z mateřské školy, ale s tančením mohou pokračovat ve folklorním kroužku na základní škole. Posíláme příspěvek JAK SI DĚTI HRÁVALY.

Pavla Rokytová, MŠ Nedakonice