kroj ze Slavkova 

Obce

Přední pohled

Zadní pohled

Ostatní fotografie


O kroji

 

 Přestože už sama poloha obce naznačuje blízký vztah k folklorním tradicím, opak je pravdou. Nepůsobí zde zatím žádný folklorní, pěvecký či taneční soubor. Přesto se v současné době snaží Slavkovjané tento stav změnit a hrdě se hlásit k tradicím Slovácka, proslulého osobitým folklorem, muzikou a kroji. V roce 2008 ve Slavkově uspořádali první ročník Folklorního dne, kde se prezentovaly soubory a krojové páry převážně z okolních obcí. Z výjimečné akce se snad časem podaří vytvořit novou tradici. Lidové obyčeje a tradice ve Slavkově se udržují i každoročním pořádáním fašankové obchůzky. V průběhu roku pak probíhá celá řada dalších akcí pro děti i dospělé (sportovní hodové odpoledne, dětský den, srpnová noc, mikulášská besídka, maškarní karneval, vánoční koncert, plesy, sportovní turnaje apod.). Do budoucna je cílem udržet nastavený trend a snažit se nadále o budování vztahu k lidovým obyčejům a folklorním tradicím. Příslib k tomu dává i nově pořízené krojové vybavení pro děti i dospělé a obnovení starého pracovního kroje.

zdroj: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště (2010)