kroj z Březové, starší varianty kroje 

Poslal: Veronika Provodovská

Obce

Přední pohled

Zadní pohled

Ostatní fotografie


O kroji

Kopretina Březová, z. s. a její kroje

Pro první ze souborů Spjevulenky byl v roce 2004 obnoven zapomenutý starý březovský kroj, V současné době jsou do něj oděny téměř všechny soubory. Dětský soubor Slivečky má ve svém kolektivu děti od pěti do patnácti let. Vznikl v roce 2008, děti se učí březovské i okolní písně, tance, také poznávají a obnovují starou březovskou řeč. Dívčí sbor Danajky – Spjevulenky. Od dubna 2004 se scházejí téměř každý týden, zazpívají si a snaží se vracet ke kořenům, zpívat tak, jak kdysi zpívali lidé, když se vraceli po práci domů nebo tak, jak si zpívaly děti na louce… Zpěv i tanec berou jako běžnou spoučást života. Ženský sbor Šibalce - scházejí se od roku 2006, pro radost i potěšení a zpěvem zahánějí každodenní starosti. Založeny byly jako Spjevulenky starší, v roce 2010 se přejmenovaly. Snaží se zachovat hlavně písně březovské a lopenické. Všechny do zpěvu vkládají hlavně srdce, neboť každá z písní je vzpomínkou a nahlédnutím do radostí i starostí v životě předků. Cimbálová muzika Šimbolica - vznikla v červnu 2008. V historii Březové je to první cimbálová muzika. V dávných dobách existovala muzika hudecká, ta zanikla kolem roku 1900. V repertoáru jsou pouze písně březovské a kopanické. Všichni muzikanti jsou oděni do kroje dle starého vzoru nošeného před rokem 1900.

​​​​​​​Kopretina Březová, z. s. počátek aktivit v roce 2001, v obchodním rejstříku zapsána 2002. Sdružení se zabývá kulturou v obci, zájezdy na divadelní představení, pořádání akcí, prací s dětmi, hlavně folklorem a obnovováním původních březovských krojů, starých zvyků a tradic. Soubory Slivečky, Danajky – Spjevulenky, Šibalce a cimbálovou muziku Šimbolica založil Robert Provodovský (předseda a zakladatel sdružení).