Pravidla Zapojte se aktivně do budování webu folklorní akademie

Zapojte se i vy do tvorby webu Folklorní akademie, který je prvním krokem tohoto unikátního projektu. Podělte se o písničky, tance, zvyky, fotky a videa z vaší obce s ostatními milovníky folkloru. Společně tak pomůžeme uchovat a předat tradice našich obcí a měst dalším generacím.

Každý, kdo se aktivně zapojí do budování webu Folklorní akademie, bude automaticky zařazen do speciálního grantového programu Nadace SYNOT, ve kterém nadace v září 2016 rozdělí mezi zapojené folklorní soubory, chasy, muziky apod. grant ve výši 1 000 000 Kč.

Je mnoho způsobů, jak se můžete aktivně zapojit. Cílem Folklorní akademie je shromáždit a zdarma publikovat folklorní bohatství našeho regionu. Texty a notové zápisy písniček, tance, lidové tradice, kroje, ústní lidovou slovesnost, fotky nebo videa zachycující lidové tradice apod.

K tomu však potřebujeme zapálené vedoucí a členy folklorních souborů nebo chas, muzikanty a další aktivní milovníky lidové kultury, kteří obohatí knihovnu Folklorní akademie o tvorbu právě z obce, ve které žijí nebo působí.

Co udělat konkrétně:

 • Registrovat se na portále www.folklorniakademie.cz a přímo z počítače nahrávat jednotlivé soubory (texty, obrázky, notové zápisy, fotky, videa).

 • Kontaktovat Folklorní akademii na e-mailu info@folklorniakademie.cz a poslat své materiály e-mailem, přes webové úložiště, příp. osobně předat na CD, DVD nebo flash disku.

Co chce web Folklorní akademie uchovávat především:

 • texty a notové zápisy lidových písniček,

 • lidové tance, nejlépe ve formě výukových videonahrávek,

 • fotografie krojů a jejich nejrůznějších variant v dané obci, příp. s jejich popisem,

 • audiovizuální a fotografickou dokumentaci udržovaných lidových tradic v dané obci, příp. jejich písemný popis,

 • ústní lidovou slovesnost v podobě lidových říkanek, pranostik, pohádek apod., které jsou součástí historie dané obce.

Co je důležité vědět:

 • Každý příspěvek se budeme snažit geograficky přiřadit ke konkrétní obci, ze které pochází.

 • Každý příspěvek bude mít odkaz na svého původního autora, resp. spolutvůrce Folklorní akademie, který poskytl daný materiál.

 • Protože web Folklorní akademie je založen na myšlence, že zdarma publikuje dodané materiály pro širokou veřejnost, bere poskytovatel materiálu na vědomí, že jeho příspěvky budou zveřejněny na webu Folklorní akademie bez nároku na honorář.  Ovšem přispěvatelé v roce 2016 budou zařazeni do milionového grantu.  

Jak bude rozdělován grant spojený s Folklorní akademií:

 • Do grantového programu budou automaticky zařazeni všichni přispěvatelé, kteří se aktivně zapojí do budování webu Folklorní akademie. Aktivním zapojením se rozumí dodání výše uvedených textových, obrazových nebo audiovizuálních materiálů.

 • Grantová komise pak vyhodnotí aktivitu jednotlivých přispěvatelů především z hlediska kvality, rozsahu, struktury, etnografického významu, formátu a obecné významnosti dodaných materiálů.

 • Na základě tohoto posouzení grantová komise doporučí rozdělení grantu ve výši
  1 000 000 Kč, o kterém rozhodne správní rada Nadace SYNOT. Na grantový příspěvek není právní nárok.