Chodiła Anička... 

Obce

Zazpívej, slavíčku 2014

40. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Chodiła Anička...

Text písně

Chodiła Anička
po širokém poli,
hledała zelinku,
že ju hlava bolí.

Došeł k ní myslivec,
prešvarný młádenec,
poď, Aničko, slúžit,
nebudeš nic robit.

Slúžiła rok a deň,
ptała si službičku,
že půjde naštívit
tatíčka, mamičku.

A jak domů prišła,
žádného nenašła,
najmladší sestričku,
sedět v okénečku.

Player

zpívá: Šarlota Zálešáková, Uherské Hradiště
kategorie: 3. a 4. třída ZŠ
hraje: CM Ohnica s primášem Janem Mudrákem
Zazpívej, Slavíčku 2014
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů