Aničko má... 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice Aničko má...

Text písně

Aničko má, néni možná,
dočkaj ty do jara, až bude fijala,
pěkně modrá.

Čekala sem, nespala sem,
z téj strany Dunaja, švarného šohaja,
dočkala sem.

Přišel on k nám, já ho neznám,
on ňa chťél šiditi, huběnku špiniti,
já si nedám.

Přídi, přídi, třikrát v týdni,
já ti dám pérečko, sivá holubičko,
enom přídi.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Petr Šalušek s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.