Vínečko červené... 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice Vínečko červené...

Text písně

Vínečko červené jak višňa,
galánečko moja, šidíš ňa,
daj pozor na sebe,
abych neošidíl já tebe.

Vínečko červené jak růža,
chtěla ňa má milá za muža,
ale já nechcu ju
a to jí dnes po vás vzkazuju.

Vínečko červené jak růža
a já bych ťa chtěla za muža,
za muža věrného,
abys ty nešidíl žádného.

Player

zdroj: 

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Dalibor Konvička  s  muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní: 

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.