dětské hry v Polešovicích 

Obce

Hra KOKEŠ

Děti se postavili do řady za sebou, pouze vyptavač – vyvolávač zůstal stát před řadou a ptá se:

„Cingilingiling, Kokeš“

„Co chceš ?“                                                      ptá se první v řadě.

Masa“.                                                              odpoví Kokeš

Jdi do lesa, vyber si ho ze zadního konca.“     odpoví první v řadě

Při posledních slovech hned první dítě v řadě vyběhne a snaží se dohonit posledního v řadě, který zároveň vybíhá a chce se zařadit jako první. Když se mu to podaří, stává se Kokšem.

zdroj: ze vzpomínek Jana Michala Dvoreckého (1862)  „Ze života malého Slováčka“

 

ŠKOLKA SE ŠVIHADLEM

Švihadlo měla každá holka a velmi často jsme si s ním hrály školku. Hrály jsme ve dvojicích, ale i ve skupině.

Školka začíná deseti přeskoky snožmo, pokračuje se 9x přeskok napřed pravou nohou, potom 8x levou nohou. Potom se 7x přeskakuje po jedné noze, 6x po druhé noze. 5x přeskok se zkříženýma nohama, 4x pravou nohou nazad, 3x levou nohou nazad, dva skoky v podřepu snožmo a nakonec 1x vajíčko – tj. přeskok snožmo se zkříženýma rukama.

Kdo přeskok pokazí, nechá skákat dalšího a až na něho přijde opět řada, musí začít od začátku školky. Vyhrává ta dívka, která zvládla všechny přeskoky bez chyby.

zdroj:  ze vzpomínek Dobromily Krysové (1957)