Husár - Husárka 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Celkový pohled

Popis tance

  • tančí se v kruhu, chlapec zády dovnitř, držení uzavřené       
  • v 1. taktu se dvojice posune dvěma přísunnými kroky po kruhu podle chlapce doleva, chlapec vykročí levou nohou, děvče pravou, při každém kroku spojené paže lehce komíhají zespodu nahoru a zpět; ve 2. taktu se totéž opakuje na druhou stranu, spojené paže komíhají shora dolů a zpět (držení však zůstává stejné)
  • následující dva takty se dvojice čtyřmi obkročákovými kroky (šlapáky) otočí dvakrát kolem (doprava)
  • během obkročáku může tanečník ve čtvrtém taktu vyzvednout tanečnici v otáčce a postavit ji zpět na zem
  • tanec (4 takty) se opakuje stále dokola

píseň: Husár - Husárka

Video připravili členové FS Holomňa.

 

zdroj

STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf