pašovská sedlcká 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Celkový pohled

Při zpěvu       

  • chlapec má pravou ruku kolem pasu dívky, dívka levou rukou na pravém rameni chlapce, vnější paže připaženy
  • předzpěv bez hudby (hudba začne hrát k tanci – zopakuje zpěvákovu melodii)
  • chodidla stále namístě, mírně rozkročený postoj (vnější nohy mírně vpřed), přenášení váhy (lichý takt – dopředu – na vnější nohy, sudý takt dozadu – na vnitřní nohy)

Tanec

  • držení v objetí (za ramena) nebo za lokty (novější způsob)      
  • běhové kroky – 2 v taktu – shora naskakované na přední část chodidla – akcent celého těla, vychází vnější noha (levá)
  • změna směru     - většinou vychází opět levá noha (opačné objetí)

- držení za lokty: tlesknutí v 1. době taktu nové nápěvové fráze

Tanec býval po vážnějších písních zakončen rozmarným dovětkem, který se zpíval a tančil v rychlejším tempu.

Zdroj: STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf

Video připravili členové FS Holomňa

Písně:

Nedaleko v lese

Plela Kačenka

Ořechovský zámek

Gdyž sem šél okolo vrát

Ztratila sem fěrtůšek

Třeba su já malá, nízká

Detail nohou

Detail držení