☼ Nad vodú pták... 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

zpíváme ji i s dětmi
píseň k párovému tanci z Nivnice
☼ Nad vodú pták...

Text písně

Nad vodú pták, na břehu rak,
ve vodě rybička, na břehu děvečka,
tú bych já rád.

Dočkaj na mňa, moja milá,
dočkaj ty do jara, až bude fijala,
pěkná modrá.

Čekala sem, nespala sem,
čekala do jara, až bude fijala,
on nepřišél.

Přišél on k nám, já ho neznám,
on ňa chťél šiditi, huběnku špiniti,
já si nedám.

Player

zdroj: 

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Zdeněk Matějíček  s  muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní: 

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.