U muziky jako srnka 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

K sedlckému tanci z Prakšic U muziky jako srnka

Text písně

|: U muziky jako srnka, :|
|: doma neumyje hrnka. :|

Postaví ho pod lavicu,
přikryje ho rukavicú.

Nač bych já ho umývala,
šak ho kočka olízala.

Stoj hrnečku do pondělka,
šak ťa umyje maměnka.

Šátek uváže plyšový,
pod oknem rostú kopřivy.

Ve střevíčkách jí to praští,
jak dyž baba láme roždí.

Co to, chlapci, povídáte,
šak vy také chyby máte.

U muziky jako srnec,
koně samý kobylinec.

Po zadku jim negdy hodí,
a pro vodu ať si chodí.

Sotva je mu 18 roků,
a již má holku po boku.

A hned sa ptá na tisíce,
místo botů má střevíce.

Že sa mu v nich lepší chodí,
dyž po rynku holky vodí.

Player

zdroj

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívají členové FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje prakšických písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů