Přijdi, Jano, k nám 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Přijdi, Jano, k nám

Text písně

Přijdi, Jano, k nám,
ale nechoď sám,
zavolaj si kamarády
přes zelený háj.

V zeleném háju
na ťa čakajú,
tam ťa, Jano, přemilený,
tam ťa zabijú.

Nezabijú mňa,
nebojím sa já,
mám šavlenku ocelovú,
vysekám sa já.

Nevysekáš sa,
je jich na ťa moc,
nebudeš moct zavolati,
milá, dobrú noc.

Dobrú noc davám
všem věrným pannám,
jen téj jednéj falešnici
dobrú noc nedám.

Player

zdroj 

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívají členové FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje pašovských písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů