Šest dní do týdňa... 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice
typicky se zpívala na fašank
Šest dní do týdňa...

Text písně

Šest dní do týdňa, sedmá neděla,
s kým´s to, má milá, s kým´s to seděla,
pověz ně, milá, s kým´s to seděla.

Já sem seděla, s kým sem věděla,
co je ťa po tom, byla neděla,
co je ťa po tom, byla neděla.

Byla neděla, bylo pondělí,
co je ťa po tom, šak sme seděli,
co je ťa po tom, šak sme seděli.

Čí to děvčina jako malina,
já si ťa veznu až v nové vína,
já si ťa veznu až v nové vína.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Dalibor Konvička  s  muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.