Koledování na sv. Štěpána 

Obce

Svátek svatého Štěpána 26. prosince je v našich zemích spojován s tradiční vánoční koledou. „Na Štěpána“ totiž dříve odcházeli ze služby čeledíni, na odchodnou dostávali tito sloužící zvláštní koláč, tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.  Později začali v tento den chodit dům od domu koledníci, kteří bývali odměněni kouskem štědrovky, ovocem, ale i malým penízem.

Tento zvyk se snaží v naší obci stále udržovat skupina folklorních nadšenců. Každým rokem v podvečer svátku svatého Štěpána se obléknou do kroje a obchází domy místních občanů. U každého domu zazpívají a popřejí celé rodině hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání v nadcházejícím roce. Odměnou pro koledníky bývá nejenom radost a úsměv na tváři navštívených občanů, ale také vánoční cukroví, slané pečivo, ovoce a také sklenička něčeho dobrého „na zahřátí“.

autor: Marcela Zbožínková, členka ženského pěveckého sboru Babčice ze Spytihněvi