Plela Kačenka, plela len 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

k sedlckému tanci z Pašovic Plela Kačenka, plela len

Text písně

Plela Kačenka, plela len,
štyry záhony od humen.

Jak sa doplela k Dunaju,
přišli husáři, vzali ju.

Posadili ju na Dunaj,
až ti bude zle, zavolaj.

A já sem dosti volala,
až ně hlavěnka bolela.

Ja, volaj, volaj poprvní,
až ti hlavěnka zabrní.

Zavolaj eště podruhéj,
než ti hlavěnku odrúbnem.

Zavolaj eště potřetí,
než ti hlavěnka odletí.

Player

zdroj 

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívá Petra Vlková a ostatní členové FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje pašovských písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů