☼ Hnalo dívča krávy… 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

zpíváme ji i s dětmi
píseň k párovému tanci z Nivnice

☼ označení písně vhodné i pro dětský zpěv
☼ Hnalo dívča krávy…

Text písně

Hnalo dívča krávy z Uher do Moravy,
dívča zablúdilo, krávy potratilo.

Pod javor usedlo, snídaníčko zedlo,
na javor pohlédlo, orla uvidělo.

Ach, orlíčku, orle, kde sú krávy moje,
já sem jich neviděl, enom sem jich slyšél.

Pěkné zvonce majú, pěkně vyzváňajú,
až je jich uslyšet z Uher na Moravu.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Vlastimil Ondra s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů