Fialenko modrá... 

Obce

Zazpívej, slavíčku 2013

39. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Fialenko modrá...

Text písně

Fialenko modrá,
co nemožeš rozkvést,
nedaj sa, děvčico,
ledakomu podvést.

Estli ťa podvede,
šak si ťa nevezne,
sedne na koníčka,
do vojny pojede.

Važte si, děvčice,
svojéj poctivosti,
jako tá travěnka
svojéj zelenosti.

Travěnka uvadne,
jak na ňu mráz přijde
a vaša poctivosť
na věky zahyne.

Player

zpívá: Barbora Fornůsková, Kunovice
kategorie: 3. a 4. třída ZŠ
hraje: CM Ohnica s primášem Janem Mudrákem
Zazpívej, Slavíčku 2013
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů