Nosení létečka aneb královničky - současnost 

Obce

V roce 2014 se rozhodla Dagmar Vacková v Podolí tento zvyk obnovit. Předcházelo tomu ale dlouhé dohledávání písničky po pamětnících z Podolí, ale také z okolí. Nakonec se starodávnou písničku o panence Marii podařilo oživit. Nejdříve se ji naučily zpěvačky z místního sborku - Podolské Frišky. Poté ji naučily své dcery a následně na zkouškách také ostatní maminky a holčičky z Podolí.

V roce 2014 na smrtnou neděli tak téměř po čtyřiceti letech do ulic Podolí vyrazilo 22 holčiček, aby přinesly symboly jara do domácností.

 

Jak vše probíhá v dnešní době?

Přibližně 14 dní před nosením létečka se sejdou holčičky a maminky či babičky na zkoušce.  Zde se společně učí písničku Stála panenka Maria, ale také si připravují růže a vystřihují papírové kvítky na létečka.

Na druhé schůzce si pak děti písničku zopakují, ale zároveň si už většinou předpřipraví a nazdobí borovicové větvičky růžemi a papírovými kvítky.

Na smrtnou neděli si pak větvičku dozdobí vyfouknutými vajíčky na mašličkách.

Dříve chodily holčičky samy či v malých skupinkách (2-3 děvčátka, podobně jako kluci na šlahačku), často v doprovodu starších sourozenců či rodičů, pokud byla děvčátka malá. Obcházely svoji ulici či známé a rodinu ve vsi.

Dnes míváme sraz všech královniček v Podolí u Obecního úřadu. Tam ještě upravíme kroje a doladíme létečka, společně si zazpíváme písničku Stála panenka Maria, vyfotíme se a děvčátka vyrazí do 4 směrů po Podolí. Ve skupince je okolo 4-6 holčiček v kroji za doprovodu maminek těch nejmladších. Chodí dům od domu a zpívají těm, co otevřou.

Vzhledem k tomu, že v době obchůzky zrovna v Podolí probíhá nedělní mše, na které je spoustu občanů Podolí, kteří by jinak královničky neviděli, tak se zastavují kolemjdoucí dvě skupinky děvčátek  v Kapli svatého Ducha. Zde před začátkem mše také zazpívají.

zdroj: text i fotografie zaslala paní Dagmar Vacková