Obec Zubří 

Filtr

Zubří, malé městečko s necelými 6000 obyvateli, se nachází na východě České republiky v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Přesněji se malebné městečko rozkládá v údolí Rožnovské Bečvy mezi Vsetínskými vrchy na jihu a Rožnovskou hornatinou na severu asi 4 kilometry od města Rožnova pod Radhoštěm. Severní část obce se protíná s chráněnou krajinnou oblastí Beskydy.

První zmínka o osídlování našeho kraje se píše v listině biskupa Bruna (Olomoucký biskup 1245-1281). Historie města Zubří se však začala psát 8. července roku 1310, kdy byla rožnovským pánem Bohuslavem z Krásna založena na místě lovecké osady vesnice Zubří. Ve své době bylo Zubří největší vesnicí Rožnovského panství, které sídlilo na nedalekém kopci Hradisko. Po staletí se na Rožnovském hradě i panství vystřídala celá řada pánů, kteří ovlivnili tvář obce. Zásadní vliv na obec měli Žerotínští páni, kteří vládli Rožnovskému panství dvě a půl století. Žerotínové se orientovali na hospodářský rozvoj. V roce 1712 nechali na břehu panského rybníka v části zvané Hamry vybudovat železárenskou pec. O několik let později byla bohužel pec z důvodu nedostatku dřeva zavřena.  Dodnes se dochoval pouze hamerský rybník, dnes využívaný k chovu ryb. Místní kostel pochází také z tohoto hospodářsky významného období pod vládou Žerotínských pánů a v neposlední řadě bylo pamatováno i na vzdělání, neboť za jejich vlády byla v Zubří založena první dřevěná škola - učírna. Po celou dobu vlády pánů z Rožnovského panství, byl pověřen řízením obce fojt. Nejvýznamnějším fojtem v obci Zubří byl Jiří Palacký, otec historika a spisovatele Františka Palackého.

Významným mezníkem v historii obce Zubří byl 22. únor roku 2002, kdy Zubří obdrželo dekret povyšující obec Zubří na město.

Mezi památky, které lze v Zubří navštívit patří muzeum Petrohrad, kde se pravidelně pořádají výstavy, nově otevřený depositář města Zubří s trvalou expozicí, římskokatolický kostel svaté Kateřiny nebo kaple svatého Ducha na Starém Zubří.

Na území města se nachází i několik přírodních památek, mezi něž se řadí Tis černý, který pamatuje 30-letou válku. Krásu přírody lze obdivovat každoročně u domu č.p. 173, kdy na jaře zaplavuje zdejší zahrádku svými nádhernými květy přísně chráněný Šafrán Heuffelův.

Společensky žije město především sportem (házená, fotbal) a mnoha dalšími kulturními aktivitami. Z okolí se pak návštěvníci do Zubří mohou dostat po nedávno vybudované cyklostezce údolím řeky Bečvy.

Zubří však proslavil hlavně um zdejších lidí:

  • Krásná, jemná a na trpělivost a čas náročná zuberská výšivka, která dříve sloužila hlavně na zdobení krojů, se později používala i na zdobení oděvů či bytových doplňků, díky tomu se v celé své kráse dochovala až do dnešních dnů.
  • Typické zuberské metly z březových větviček ještě stále v Zubří naleznete u většiny stavení. O zachování této tradiční výroby březové metly se jejich soustavnou výrobou v Zubří stará pan Jiří Ondřej.
  • Historické flétny, píšťalky i gajdy vznikají pod šikovnýma rukama pana Pavla Čípa a jeho synů. Jejich nástroje už zcela určitě nalezneme na celém světě.

http://www.mesto-zubri.cz/ 

Lidová kultura obce

Kroj - Mužský kroj v Zubří

Mužský kroj má na Valašsku také svou tradici. Na rozdíl od kroje ženského je méně zdobný a  …

Kroj - Svatební kroj v Zubří

Svatební kroj měl významné postavení vzhledem k události, ke které se často záměrně pořizoval.  …

Lidová tradice - Valašský soubor písní a tanců Beskyd

I když působí valašský soubor písní a tanců Beskyd ve městě Zubří, vystupuje jako typický vesnický  …

Kroj - Ženský kroj v Zubří

Ženský kroj, tak jak ho známe dnes, prošel proměnami v průběhu času. Přesto jsou pro kroj  …