Obec Tvrdonice 

Filtr

Obec se nachází na jihovýchodě Moravy nedaleko Břeclavi. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1264 a v roce 1538 byla povýšena na městečko.

Tvrdonice byly od nepaměti zemědělsky orientovanou osadou, v níž významnou roli hrálo rybářství a později vinařství. Tuto skutečnost zachycuje i obecní znak, který nese na děleném štítě v horní půli hrozen, radlici a kolo, v dolní půli dvě dvojice rybářských háčků. Rybářství nabylo takového významu, že v roce 1701 byl založen i rybářský cech, který si udržel tradici až do druhé poloviny 20. století. Od konce 16. století se Tvrdonice staly nedílnou součástí Lichtenštejského panství.

V obci se nachází dvě kulturní nemovité památky - trojboká Boží muka asi z roku 1760 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1841. Ze zajímavých staveb lze zmínit budovu myslivny (tzv. revír) a školu, které byly vystavěny v druhé polovině 19. století. Dominantu obce tvoří kostel, který byl postaven v letech 1940-1941.

Tvrdonice leží v národopisné oblasti zvané Podluží a prezentují se jako nositelé podlužáckých tradic. Od roku 1956 se každoročně koná folklorní festival nazvaný Podluží v písni a tanci, který se odehrává v prvním červnovém týdnu po dobu tří dnů v národopisném areálu. Hned po Strážnici se jedná o druhý nejstarší folklórní festival svého druhu u nás. Nejznámějším místním rodákem je zřejmě zpěvák Jožka Severin.

zaslal: Leoš Doskočil, Okrašlovací spolek Tvrdonice

http://www.tvrdonice.cz/

Lidová kultura obce

Ústní lidová slovesnost - Na tvrdonském poli šibeničky

Na tvrdonském poli šibeničky - to je název pověsti, kterou zpracoval Jožka Severin, známý zpěvák z  …

Ústní lidová slovesnost - O chytrej súdcovej ženě

Byli dva bratři. A ten jeden byu strašně bohatý a ten druhý chudobný. A on měu děvčicu po ženě a tú  …

Ústní lidová slovesnost - O košeli ze spokójeného čověka

Byu jeden král a měu jediného syna, a ten byu dúho nemocný. Král, teda, vyhuásiu do ceuého světa,  …

Ústní lidová slovesnost - Proč sú na břecuavsku komáři

Tak, dyž Kristus Pán chodili ešče se svatým Petrem po světě, došli také k nam, na Břecuavsko, na  …