Obec Újezdec u Luhačovic 

Filtr

Újezdec a Těšov – v dnešní době dvě městské části Uherského Brodu - byly po staletí nezávislými vesničkami s vlastní kulturou a historií. Nacházejí se v jihovýchodní části Zlínského kraje na břehu řeky Olšavy a přilehlých severních svazích. Vede jimi silnice z Uherského Brodu do Luhačovic.

Oblast byla osídlena už v mladší době kamenné. První historickou zmínku o Těšově nacházíme v r.1298, Újezdec je zmiňován v r. 1371. Obě vesnice byly po staletí typicky zemědělské , jejich majitelé byli drobní zemanští šlechtici a na půdě pronajaté od vrchnosti hospodařili sedláci. Ti za ni platili dávky, peněžní i v naturáliích, a museli chodit do roboty, tzn. byli povinni několik dnů v týdnu pracovat na panských statcích. V roce 1408 najdeme první zmínku o Újezdské farnosti , kromě Újezdce samotného k ní patřil i Těšov, Polichno a Maršov.

17. a 18 století nebylo lehké, kraj několikrát zpustošily nájezdy cizích vojsk, proběhly morové epidemie, obyvatelstvo trpělo chudobou a nedostatkem potravin. Důležitý je rok 1614, kdy se Těšov i Újezdec stává majetkem pánů z Kounic jako součást tzv. Brodského panství a v jejich držení zůstávají až do r.1848, kdy bylo zrušeno poddanství a obě vesnice se stávají samostatné. Kounicové své panství rozvíjeli, vedli ho k prosperitě a v těžkých dobách se snažili svým poddaným pomáhat. V Těšově nechali v pol.17.stol vystavět vrchnostenský dvůr pro chov zvířat.

Obě vesnice zůstávají i po roce 1848 typicky zemědělské. V Ujezdci byl r.1851 postaven nový kostel (původní starý stál na hřbitově) a život ve vesnici ovlivnila i výstavba železnice. R.1888 začaly jezdit vlaky na trase Brno-Trenčanská Teplá a trasa Újezdec- Luhačovice byla dobudována r.1905. Újezdec se stal přestupním místem pro hosty jedoucí do Luhačovic a blízko nádraží byla zřízena pošta.

Ve 20.stol obě se střídaly období prosperity a stagnace. Obě obce poznamenaly klíčové události – obě  Světové války, vznik Československá, normalizace. Po roce 1918 se začíná rozvíjet spolková činnost (Sokol, Orel, Sbor Dobrovolných hasicu…) a za zmínku stojí i návštěva prezidentů TGM (1924) a Edvarda Beneše (1936) v Újezdci při jejich cestě z Luhačovic.

R.1976 se staly obě vesnice součástí Uherského Brodu, ale bohatý vesnický kulturní život zůstal.

Více informací lze dohledat v knihách R.Jancare : “Ujezdec u Luhačovic – dějiny farnosti a obce” z r.2010 a “Kniha o Těšově, Těšovský rok ve starodávných zvycích, písních a tancích” z r.2003 a na neoficiálních stránkách Újezdce Újezdec u Luhačovic.

Lidová kultura obce

Kroj - Újezdec u Luhačovic

V příměstských částech Uherského Brodu: v Havřicích, Těšově a Újezdci u Luhačovic i v obcích  …

Ústní lidová slovesnost - Žižkův dub

 Pověst ze Šumic a z Újezdce u Luhačovic  Pod Goliáškou duní válečné bubny, Boží  …