Obec Boršice 

Filtr

obec Boršice

 První písemná zmínka o Boršicích je z roku 1220. Dokumentem, v němž se o Boršicích mluví, je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Mezi jedenadvaceti výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice (Borsiz). Podle falza z poloviny 13. století (dříve mylně kladené k roku 1202) Boršice koupil markrabě Vladislav za 50 hřiven stříbra od rytíře Přibyslava a daroval je klášteru. Ves byla několikrát vypálena a zdevastované usedlosti bylo možné jen stěží udržovat. Obdobně jako na dalších panstvích docházelo k útěkům poddaných a značné migraci obyvatel. Vesnice byla později postupně obnovena přílivem nových lidí. Tak jako další obce na klášterním majetku byly i Boršice známy svým vinařstvím. Po správních reformách roku 1850 byly Boršice začleněny do politického a soudního okresu Uherské Hradiště. Dominantou obce je kostel sv. Václava. V Boršicích dnes žije 2255 obyvatel.

spolková činnost

 Folklorní soubor Pentla byl založen v roce 1987 skupinou mladých lidí, kteří pořádali tradiční hody s právem. Zpracovává tradiční slovácký taneční a hudební folklor převážně z Dolňácka, moravsko-slovenského pomezí a z Osvětimanska. Pentla se zúčastňuje mnoha národopisných slavností, festivalů, reprezentuje region v zahraničí. Vedoucími souboru jsou Ludmila a Jiří Pilušovi, choreografem David Mikula. K pořádání hodů přibyly další výroční zvyky, jako je fašank, šlahačka, stavění máje, mikulášská obchůzka, obchůzka lucek a svatoštěpánská koleda.
 Dětský folklorní soubor Pentlička založili na podzim roku 1994 členové souboru Pentla David Mikula, Markéta Rožková a Martina Martinková-Hlaváčková s myšlenkou připravit budoucí generaci pro dospělý soubor. V prostorách místní školy začaly nácviky, na které chodily děti z Boršic a blízkého okolí. V současné době soubor vedou Lenka a Pavlína Veverkovy. Pentličku navštěvuje asi 35 dětí z Boršic, Osvětiman, Buchlovic a Polešovic, jejich věk se pohybuje od 4 do 15 let. Při nácvicích se učí říkadla, hry, písničky a taneční variace z našeho regionu, které prezentují při různých akcích obce.
 Cimbálová muzika Pentla se veřejnosti představila poprvé v únoru 2004 při fašankové obchůzce v obci. Uměleckým vedoucím muziky se stal Aleš Kropáč, systematicky spolupracuje s tanečním souborem. 
Dechová hudba Boršičanka byla založena v roce 1968 muzikanty v čele s Františkem Durníkem. Krátce poté přišel do kapely člen Státní filharmonie Zlín Josef Řepa a přijal dirigentskou taktovku. Po zákazu byla činnost znovu obnovena pod vedením kapelníka Cyrila Trávníčka. V roce 1983 došlo ke generační výměně a dnes do souboru přichází noví mladí členové, absolventi Základní umělecké školy v Uherském Hradišti.

zdroj: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště (2010)

Lidová kultura obce

Kroj - kroj z Boršic

 Boršický kroj řadíme z národopisného pohledu do uherskohradišťského Dolňácka, do krojů  …