Obec Babice 

Filtr

obec Babice

 Babice leží v severní části Dolnomoravského úvalu, v údolní nivě řeky Moravy, v rovině na katastru 660 ha asi 8 kilometrů od královského města Uherské Hradiště. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila obec až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 pochází pečeť obce. Vznik názvu obce je vykládán dvěma způsoby. Babice jsou prý pojmenovány podle bájné pohanské bohyně Baby, která zde měla svůj chrám či háj, nebo také po matce rodu báby, jméno obce znamená tedy ves lidí Babových. Pravděpodobně však byla obec pojmenována podle křestního jména Vavřín, Vava, neboť v roce 1321 je uváděna pod názvemBawitz a v roce 1386 Pawitz. K 1. lednu 2010 měla 1723 obyvatel. 

spolková činnost

 V Babicích se díky řadě činných místních spolků a souborů udržuje společenský a kulturní život, a právě ony jsou hlavní hybnou sílou pro oblékání slavnostních, ale i dalších druhů krojů k různým příležitostem. 
Dětský folklorní soubor Kalinka vznikl v roce 2003. Od svého vzniku absolvoval již několik úspěšných vystoupení, vedle Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti vystupuje v sousedních obcích či na akcích pořádaných obecním úřadem, např. vánoční vystoupení, dětské folklorní odpoledne, besedy s důchodci či Den matek. Popáté proběhla v obci pěvecká soutěž – Babický slavíček. O prázdninách se členové souboru scházejí na víkendovém soustředění, kde nejen zkouší, ale také podnikají výlety po okolí a tak ještě více utužují kamarádské vztahy. Kalinka je líhní tanečníků pro dospělou Kalinu.
 Cimbálová muzika Stanislava Gabriela ml. vznikala z původní hudecké kapely, která hrávala příležitostně ve vinných sklepech. Postupně se rozrostla o řadu kvalitních mladých muzikantů. Hlásí se k odkazu dolňáckých cimbálových muzik, reprezentuje region nejen na domácích scénách, ale i v zahraničí, kde nachází a oslovuje nové posluchače. V roce 2006 byla oceněna titulem Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a o rok později získala ocenění Foskar. Muzika vyniká rovněž svou bohatou diskografií. Uměleckým vedoucím a primášem je Stanislav Gabriel ml., organizačním vedoucím je Tomáš Gabriel.
 Folklorní soubor Kalina patří k mladším souborům uherskohradišťského Dolňácka. Vznikl v roce 2002. Pořádá tematická vystoupení, besedy u cimbálu, vánoční koledování. Věnuje se písním, tancům a obyčejům v jevištních úpravách, ale snaží se uchovávat obyčeje i v jejich původní podobě, např. velikonoční či štěpánskou obchůzkou. Představil se na významných festivalech u nás, část souboru se prezentovala na Slavnostech květin a borůvek ve Francii (2005) a na Mezinárodním folklorním festivalu v Poznani (Polsko, 2006). V roce 2008 se soubor zúčastnil čínského Mezinárodního tanečního festivalu mládeže v Macau. Vedoucí souboru byla do roku 2009 Kateřina Polášková.
 Seskupení Baňa, folkloristicko-recesistické sdružení Babičtí nadšenci, vzniklo v roce 2007, když se sešlo poprvé při obnovení fašanku v Babicích. Od té doby bylo pořadatelem nebo účastníkem řady akcí, jako je slet čarodějnic, otvírání cyklostezky, slavnosti vína, prázdninové víkendy, hody, silvestr, štepánské bruslení, svařákový pochod, účastnilo se sečení pešuňkou v Kostelanech nad Moravou, vystupovalo v Popovicích na soutěži Zpívá celá dědina či na popovickém jarmarku řemesel. Členové, v jejichž čele stojí Marie Šuranská, organizačně vypomáhají při řadě dalších kulturních a společenských akcí pořádaných v obci.

zdroj: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště (2010)

Lidová kultura obce

Kroj - kroj z Babic

 V mužském kroji je odlišnost jenom v barvě kordule. V této oblasti je vesta z tmavého  …