Profil uživatele

Jméno a přijmení
Světlovánek Bojkovice
Folklorni soubor
Světlovánek
Oblast město
Bojkovice

Pár slov o uživateli

V roce 1976 iniciovala Ladislava Pavlíková založení dětského folklórního souboru Světlovánek, jehož byla vedoucí až do roku 1980. Od roku 2003 soubor pracuje jako samostatné občanské sdružení. Při svých více než 100 členech se dělí na 4 složky s tanečníky ve věku od 4 do 25 let.

Podle věku se taneční složky Světlovánku dělí na:
přípravné oddělení: děti ve věku 4-6 let
Malý Světlovánek: děti ve věku 7-10 let
DFS Světlovánek: děti ve věku 10-15 let
FS Světlovánek: tanečníci od 15 do 25 let
Repertoár souboru tvoří pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, luhačovického Zálesí, Uherskobrodska i z trenčanského kraje.

Světlovánek působí nejen v Bojkovicích, kde mezi pravidelné akce patří například fašanková obchůzka, stavění máje, či Odpoledne u cimbálu pro děti, ale zúčastňuje se také folklorních festivalů a přehlídek v našem i okolních krajích - Kunovské léto, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, Jízda králů ve Vlčnově, Dny dětské radosti Brno, Stretnutie priatelov v Trenčanské Turné na Slovensku, Hore Provodovem, Uherskobrodsko v písni a tanci nebo Slavnosti vína v Uherském Hradišti.


Každoročně se soubor prezentuje na mezinárodních folklorních festivalech. V minulosti to byly festivaly v Maďarsku (2005, 2007-Budapest, 2013-Szeksárd), Slovensku (2006-Trenčín, 2009-Dlhé Klčovo, 2011 - Podroháčske folklórne slavnosti, 2014 – Vranov nad Topĺou), Holandsku (2008 - WFF Brunssum-CIOFF), Německu (2010-EFF Bitburg-CIOFF), Slovinsku (2010-Artiče, 2011-Predoslje), Francii (2012-Voiron-St.Maurice), Chorvatsku (2013-Vrbovec), Polsku (2014-International Folk Meetings, Malopolska). V roce 2010 uvítala mladší skupina Světlovánku prince Charlese, který navštívil obec Hostětín.
Největším dosavadním úspěchem na domácí scéně je účast na Celostátní přehlídce folklorních souborů v Jihlavě, kam v roce 2007 poustoupila nejstarší skupina souboru.

Tanečníky doprovází cimbálová muzika Bojkovjan s primášem Janem Vaňharou a CM při ZUŠ Bojkovice s primášem Jakubem Křižkou a vedoucím muziky Jaromírem Daňkem.

Světlovánek už od roku 2004 každoročně pořádá v druhý červnový víkend vlastní mezinárodní folklorní festival pod názvem Světlovský bál, kde se prezentují dětské soubory z ČR i zahraničí.