Obec Bohuslavice nad Vláří 

Filtr

První a nejstarší dochovaná zmínka o Bohuslavicích nad Vláří pochází z roku 1365, kdy byla součástí světlovského panství v držení mocného rodu Šternberků. Na katastru obce se nachází územní oblast s názvem Vyšehrad odkud pocházejí nálezy kultury lužických popelnicových polí z pravěkého období. K Vyšehradu se váže i několik pověstí, z nichž nejznámější je o tom, že na Vyšehradě v dávných dobách stávala mocná zemanská tvrz.

http://www.bohuslavicenadvlari.cz

Bohuslavice nad Vláří patří do regionu jižního Valašska, Valašskokloboucka.

Lidová kultura obce

Píseň - ☼ Naša kotěnka brňavá

– Píseň vhodná i pro zpěv dětí + pracovní list