Obec Blatnička 

Filtr

obec Blatnička

 Blatnička leží asi 10 km východně od Veselí nad Moravou v předhůří Bílých Karpat. První známky osídlení spadají do doby 6500 až 4000 př. n. l., což dokazují nálezy sekeromlatů naposledy v roce 1930. V rámci velké středověké kolonizace v polovině 13. století došlo k osídlování tohoto kraje, zakládání osad na luckém poli a k utváření moravsko-uherských hranic. Z roku 1362 se dochoval první písemný zápis o Blatničce při vybírání mýta u kunovické brány před vjezdem do Uherského Hradiště. Obec Blatnička je na této listině psána latinsky jako Platnicz Superior (Blatnice Horní). Obec náležela ostrožskému panství. V 16. století zde nastal rozvoj vinařství, které spolu s obilnářstvím a rybníkářstvím bylo výnosným odvětvím místního hospodářství. Dnes v obci, kde žije 452 obyvatel, funguje specializovaná krejčovská dílna, ve které se šijí především tradiční kroje. Tradice Slovácka, o.p.s. provozuje Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel, jehož významnou součástí jsou i výstavní prostory. 

spolková činnost

 Dechová hudba Blatnička má dlouholetou tradici. Vznikla v roce 1878. Současnou kapelu obnovil v roce 1972 Josef Pančík a v jeho práci pokračoval jeho syn František, pod jehož vedením se hudba zařadila mezi známé hudební soubory na Slovácku. Vystupuje na kulturních akcích po celé republice, v zahraničí nejčastěji v Rakousku. V repertoáru má skladby předních moravských a českých autorů dechové hudby, ale i skladby z jiných hudebních žánrů, muzikálové melodie. Kapelníkem je Miroslav Zalubil. Dětský folklorní kroužek Jasenka vznikl v srpnu roku 2006 při otevření střediska lidové tvořivosti Tradice Slovácka. Vedoucí je Markéta Pančíková-Mošťková. V současné době je kroužek rozdělen na mladší a starší děti a s nacvičováním pomáhá Josef Dobřecký z Ostrožské Lhoty. Do kroužku dojíždějí i děti ze sousedních Boršic.

zdroj: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště (2010)

Lidová kultura obce

Kroj - kroj z Blatničky

 V Blatničce kroj nabyl ještě pestřejší podoby. Mužský kroj tvoří nohavice a kordula z  …