Tradice vs. inovace? Bude i robot ze Star Wars někdy nosit kroj? 


Jan Červinka / 13. 01. 2016

Zamyšlení vývojářů z digitální agentury PRIA, tvůrců webových stránek www.folklorninakademie.cz, nad spojením tradičních hodnot a nových technologií.

Svět se mění a my se měníme s ním. Odvěká pravda, kterou vyslovilo už mnoho generací. A stejně pravdivá je i skutečnost, že na tyto změny musí společnost umět reagovat. V dnešním světě jsme svědky neuvěřitelného rozvoje digitálních technologií a technologií vůbec. Obecně by technologie měly lidem usnadňovat život, pomáhat, šetřit čas a energii. Stále častěji ve společnosti rezonuje otázka, zda zmíněný pokrok neběží až příliš rychle. A nezapomíná se při něm na tradiční hodnoty? A zde se nabízí myšlenka, jestli lze tedy dobře skloubit tradiční hodnoty a inovace. Někteří tvrdí, že ne. Já říkám - zkoušejme to, hledejme cesty, průniky obou množin a vytvářejme synergie.

Když nás jako vývojáře digitálních technologií v polovině loňského roku oslovil Michal Dvouletý s projektem, který by měl zahrnovat co nejširší lidovou kulturu a skrz webový portál ji distribuovat k lidem, věděli jsme, že vymyslet řešení těchto - na první pohled nesourodých -oblastí, bude oříšek. Při vzpomínce na úspěšné společné projekty z minulosti jsme ani chvilku neváhali.

Začali jsme tedy vytvářet zatím ojedinělý webový portál, kde tradiční hodnoty a folklorní prvky, písně, tance, povídky i kroje k lidem promlouvají skrz digitální technologie. Samozřejmě nejen nás, ale i autory myšlenky napadalo, zda to vůbec lidé přijmou za své. Naším cílem tedy bylo vytvořit web, díky kterému se uživatel dostane třeba ke své oblíbené lidové písni takříkajíc „na tři kliknutí“. V projektovém týmu rezonovala myšlenka: „Tablet prostě musí v dnešní době nahradit dědečka, protože generace, která lidovou kulturu v rodinách dříve držela, už postupně vymírá. Je nejvyšší čas najít řešení, jak předávat tradiční hodnoty mladým, a samozřejmě musíme mluvit jazykem, kterému mladí rozumí.“

Na úvodních schůzkách s autory myšlenky, slováckými bardy a patrioty Vlastimilem Ondrou, Davidem Pavlíčkem a Michalem Dvouletým, často padaly velmi kreativní, někdy až kuriózní nápady. Už při tvorbě loga jsme zvažovali, zda ústředním motivem bude zpívající „klobúk“, květ rozmarýnu nebo třeba slavný robot R2D2 ze Star Wars s kosárkem místo antény. Nakonec v pomyslné „bitvě o logo“ webu zvítězili dva ptáčci, kteří symbolizují rodinu, generaci a základní lidské hodnoty. Rodina symbolizuje také vznik něčeho nového, nového života, dalších generací a další budoucnosti. Myšlenka rodiny je ve folkloru hluboce zakořeněná. Žena přináší lásku. Lásku k muži, dětem, rodině. Muž, který je větší, statnější, hlídá a ochraňuje své okolí. Přináší rodině obživu a radost. Zde vznikly i motivy srdce a květiny. Ptáčci mohou symbolizovat i bezstarostné mládí, nad kterým bdí zkušené stáří. Dva ptáčci v logu, symbolizují právě ono předávání základních lidských hodnot prostřednictvím lidové kultury mezi generacemi.

Standardních prezentačních webů, aplikací a microsites děláme pro různé firmy a instituce desítky. Projekt vývoje Folklorní akademie byl od začátku jiný a bylo tedy potřeba k němu i jinak přistupovat. I když jsme zachovali všechny standardní projektové postupy vývoje webu, jako jsou předimplementační analýzy, zpracování podrobné projektové dokumentace, vytvoření person, definování cílových skupin uživatelů, vytvoření konceptů, wireframů, informační struktury, atp., a zachovali jsme všechny standardní projektové kroky, brzy jsme zjistili, že do projektu musíme dát něco víc, něco ze sebe. A abychom dobře pochopili, pro jakého uživatele vlastně web vytváříme, musíme do lidové kultury trochu více nahlédnout. Nevytvářeli jsme tedy web dle striktních, jasně definovaných parametrů, ale spíše jsme hledali cesty, jak nejlépe spojit právě tradiční hodnoty a digitální technologie tak, aby tato synergie dala vzniknout webu, co bude skutečně sloužit lidem, kteří na webu naleznou to, co potřebují.

I přesto, že jsme zachovali standardní projektové postupy, které k profesionální tvorbě webů patří, jsme se nedrželi přesně definovaných dokumentů a parametrů, ale tvořili jsme web dle našeho nejlepšího pocitu - s myšlenkou, že děláme projekt, který má hodnotu nyní a bude ji mít i v budoucnu. Nehleděli jsme proto moc na množství času a energie, kterou projektu věnujeme. Neřešili jsme opakované předělávání již hotového, ale dělali jsme vše proto, aby byl web co možná nejkvalitnější a dobře sloužil těm, pro které je tvořen – nadšencům, folkloristům, lidem.

Součástí filozofie digitální agentury PRIA je pomáhat společnosti a vracet jí to, co nám všem na osobní úrovni dala. S tím samozřejmě úzce souvisí i participace na prospěšných projektech, což je jeden z pilířů naší společnosti. Stejně jako si vážíme podpory Nadace SYNOT, která podobné projekty podporuje, vážíme si i práce všech folkloristů, kteří se na zachování tradičních lidových hodnot denně podílejí a kteří někdy i nepřímo dali vzniknout myšlence Folklorní akademie.

Věříme, že uživatelé, pro které je Folklorní akademie vytvořena, ji vezmou za svou, budou do ní přispívat a že se Folklorní akademie bude rozvíjet ve stejném duchu, pro jaký vznikla. Tedy bude zdrojem pro co nejhlubší a nejopravdovější čerpání, žití a předávání lidové kultury ve třetím tisíciletí pro společnost a především pro další generace.

Jan Červinka
koordinátor webového řešení projektu Folklorní akademie
digitální agentura PRIA